Het Tweede Huis.

Uitangspunten 2.

Er wordt een samenlevingsvorm geboden die maximaal, binnen de grenzen van het groepsbelang, recht doet aan de individuele eisen en wensen van de bewoners en/of hun vertegenwoordigers op het gebied van leven en wonen. Rekening houdend met de persoonlijke beperkingen van ieder individu wordt een maximale vorm van zelfstandigheid, privacy en onafhankelijkheid gewaarborgd.

 

De groep bewoners kent een leeftijdsverschil van maximaal 10 jaar. De bewoners hebben allen een ZML-niveau en behoeven 24-uurs zorg. Bij het aanbod van gezamenlijke zorg- en woonvoorzieningen geldt het gelijkheidsprincipe. De kwaliteit van het gezamenlijke aanbod, anders dan noodzakelijk als gevolg van de persoonlijke beperking, is derhalve voor iedere bewoner gelijk. Dit geldt niet voor het eigen appartement c.q. persoonsgebonden voorzieningen. Dit gelijkheidsprincipe geldt tevens voor de vertegenwoordigers van de bewoners.

Het benodigde pand is gerealiseerd door de Stichting Woonveste in samenwerking met projectontwikkelaar HRA. Het Tweede Huis heeft nadrukkelijk kunnen meedenken bij de ontwikkeling van de plannen. Zodoende is een zo goed mogelijke aansluiting gerealiseerd tussen de eisen en wensen van de doelgroep en het uiteindelijke resultaat.

 

De huisvesting voor Het Tweede Huis maakt onderdeel uit van een multifunctioneel gebouw, dat ook voor andere doeleinden in gebruik is. Er zijn onder andere drie woningen en een peuterspeelzaal op de beneden verdieping.

Stichting Woonveste verhuurt het complex appartementen aan de Vereniging Het Tweede Huis. Deze verhuurt de woningen door aan de individuele bewoners. Door een woning van Het Tweede Huis te huren verplicht de bewoner zich lid te worden van de Vereniging Het Tweede Huis, en conformeert zich aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.

 

Het pand bevindt zich midden in de reguliere samenleving. De bewoners kunnen al dan niet onder begeleiding, gebruik maken van voorzieningen als winkels, clubs, verenigingen en dergelijke.

 

De meest elementaire voorzieningen, zoals winkels en openbaar vervoer, zijn op loopafstand te bereiken. Het zogenaamde buitengebied bevindt zich op korte afstand. Hier kunnen de bewoners wandelen en fietsen.

 

De woonvorm bevindt zich op de bovenverdieping van het complex. Een deel van de verdieping is niet bebouwd, zodat er een groot dakterras is ontstaan. De bewoners kunnen zich hier vrij bewegen, zonder last te hebben van het verkeer. Door de toepassing van een groot glazen scherm als borstwering is er een vrij uitzicht op de omgeving. Ditzelfde geldt voor passanten: zij kunnen zien hoe gezellig het er op het terras aan toe gaat.

 

Vanuit de appartementen zijn de gemeenschappelijke voorzieningen bereikbaar. Deze omvatten een keuken en facilitaire ruimten als ber gingen en dergelijke. In de algemene woonkamer wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt. Daar is ook volop gelegenheid voor verschillende soorten vertier: spelletjes doen, TV kijken of muziek luisteren.

 

Bij de bouw is gelet op het specifieke karakter van de toekomstige be woners. Zo zijn de deuropeningen geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers. Tevens is er, anticiperend op mogelijke toekomstige lichamelijke gebreken van de bewoners, direct al bij aanvang een lift geïnstalleerd.

 

De begeleiders hebben een eigen ruimte waar de slaapwacht ’s nachts verblijft. Deze ruimte beschikt ook over een kantoor en eigen sanitaire

De wooneenheden zijn zodanig opgezet, dat de bewoners hier ook daadwerkelijk kunnen wonen. Zij overnachten hier niet alleen, maar kunnen zich hier ook terugtrekken, al dan niet met hun bezoek. De wooneenheden hebben eigen sanitair en een kitchenette. De inrichting en de decoratie van de wooneenheden zijn op eigen kosten verzorgd door de bewoners en hun vertegenwoordigers. De algemene voorzieningen zijn gefinancierd door de Vereniging.

De zorg wordt geleverd door begeleiders die per 1 januari 2010 in dienst van Het Tweede Huis zijn. Ten behoeve van de bewoners is een individueel ondersteuningsplan opgesteld, wat de basis vormt voor de invulling van de persoonlijke zorgbehoefte. Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van de bewoners (lees: ouders) onderling een overeenkomst afgesloten waarin de gezamenlijke zorg wordt vastgelegd. De begeleiders nemen de volledige zorg van de bewoners op zich en voeren daarnaast de huishouding. Hoewel een maximale vorm van privacy wordt gewaarborgd is er, zoals dat ook in een gezin geldt, een huisreglement. Met andere woorden: samenleven vergt op elkaar afgestemd gedrag. De begeleiders waken hierover.

 

De bewoners gaan overdag naar een dagverblijf of werkvoorziening. Daarbuiten is er een gemeenschappelijk én een persoonlijk programma voor de tijdsbesteding. Zoals enerzijds bijvoorbeeld het in groepjes boodschappen doen, opruimen, planten in huiskamer en terras onderhouden.

Anderzijds het bezoeken van een sportclub, bioscoop of iets dergelijks. Uiteraard alles binnen de mogelijkheden van de bewoner én binnen de grenzen van het beschikbare budget.

 

De manager van Het Tweede Huis is verantwoordelijk voor de 24-uurs bezetting. Als er bewoners aanwezig zijn is er nagenoeg altijd een dubbele bezetting. De medewerkers ondersteunen elkaar bij alle voorkomende werkzaamheden. ’s Nachts is er één zogenaamde slaapwacht.